Địa chỉ: 118 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh. 

Điện thoại : 08.54318027