Hệ thống trường Mầm non và Anh ngữ Quốc tế Nam Mỹ

Chúc mừng trường Nam Mỹ tiếp tục nhận bằng khen của sở giáo dục TP. HCM


Sáng ngày 18/9/2015 Sở Giáo Dục Và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Mạng lưới trung tâm ngoại ngữ và  tin học có  634 trung tâm và cơ sở. số lượng đông và năng động đang tích cực tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ cho học sinh. 
 

32 cơ sở và trung tâm đã nhận giấy khen của Sở Giáo Dục Và Đào tạo.
Chúc mừng trường Nam Mỹ đã tiếp tục nhận bằng khen trong 2 năm liền của Sở Giáo Dục Và Đào tạo cho Trung tâm ngoại ngữ , tin học đã đạt thành tích tốt trong công tác dạy và học qua các năm 2013 - 2014 và 2014-2015


 


Hệ thống trường Mầm non và Anh ngữ quốc tế Nam Mỹ

Bài viết liên quan