Hệ thống trường Mầm non và Anh ngữ Quốc tế Nam Mỹ

Kỷ niệm 10 năm thành lập Hệ thống Nam Mỹ

Thư viện ảnh
Cuộc thi karaoke Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM
Nhận bằng khen của sở giáo dục năm 2012
Doanh nhân TP. HCM tiêu biểu năm 2012
Facebook