Hệ thống trường Mầm non và Anh ngữ Quốc tế Nam Mỹ

Dấu * là phần không được để trống
Hệ thống Nam Mỹ khai trương cơ sở Thủ Thiêm Star

Hệ thống Nam Mỹ khai trương cơ sở Thủ Thiêm Star

Tháng 6 năm 2014 hệ thống Nam Mỹ khai trương cơ sở 6 Trường Mầm Non Nam Mỹ và  cơ sở 4 Anh Ngữ Quốc tế Nam Mỹ.  Tại Trung cư Thủ thiêm start Nguyễn Duy Trinh, số 1, P. Bình Trưng Đông, Quận 2. Đến ...
Khai trương chi nhánh 5 trường Mầm Non Nam Mỹ

Khai trương chi nhánh 5 trường Mầm Non Nam Mỹ

Ngày 16.10 trường mầm non Nam Mỹ khai trương chi nhánh 5 tại số 18 đường 270A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Q.9. Đến dự buổi lễ có sự tham gia của đại diện CLB  Doanh Nhân Thanh Hóa tại TP.HCM  (HTBC) : ...