🌟TỔNG QUAN CUỘC THI TÌM KIẾM NHỮNG NGÔI SAO PHƯƠNG ĐÔNG TƯƠNG LAI 2021 – FEAST 2021🌟

* Là một cuộc thi tranh biện và hùng biện mang tính quốc tế cùng tính chuyên môn cao được tổ chức bởi ICI/Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam (ICI/VAG), Trung tâm Anh Ngữ Nam Mỹ, Truyền hình HiTV /Truyền hình Cáp Hà Nội, Đài PT-TH Thanh Hoá, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Người Làm Báo, ICI/Hội đồng liên đoàn tranh biện Việt Nam toàn cầu. Ngoài ra, ICI/Hội đồng liên đoàn tranh biện Việt Nam toàn cầu sẽ phụ trách chuyên môn cùng các vị giám khảo đến từ các trường Đại học hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Ban tổ chức mong muốn thông qua cuộc thi có thể khích lệ tinh thần học tập và sử dụng tiếng Anh và giữ gìn tiếng Việt của học sinh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa truyền thông, cải thiện khả năng tư duy và phát triển các kỹ năng cần thiết, trang bị những kiến thức bổ ích, gắn liền với việc tiếp nối và truyền thừa các giá trị văn hóa và phẩm hạnh của dân tộc Việt. Sau đây, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tổng quan về FEAST 2021:

*Tên gọi của Cuộc thi:Tên tiếng Việt: Cuộc thi Tìm Kiếm Những Ngôi sao Phương Đông tương lai 2021Tên tiếng Anh: Future Eastern Stars 2021Tên viết tắt: FEAST 2021

*Mục tiêu của Cuộc thi:Cuộc thi Tìm kiếm Những Ngôi Sao Phương Đông 2021 được tổ chức nhằm nâng cao tinh thần giao lưu tri thức, hiểu biết, trau dồi kiến thức tiếng Anh và tiếng Việt trong mọi lĩnh vực cho thế hệ trẻ người Việt đang sinh sống và học tập ở trong và ngoài Việt Nam, lan tỏa và vinh danh phẩm hạnh ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên môi trường truyền thông quốc tế. Đồng thời, qua cuộc thi, các bạn học sinh có thể nâng cao tư duy phản biện, học hỏi, tôn trọng sự khác biệt văn hóa trong quá trình hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, Ban dự án cũng như Ban tổ chức cuộc thi mong muốn vun đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng tôn quý những tiếp biến văn hóa quốc tế cho thế hệ tương lai của người Việt đang sinh sống và học tập trong và ngoài nước.

Hình thức Cuộc thi: Trực tuyến.

🌟Đối tượng tham gia:Học sinh gốc Việt và quốc tế trên khắp thế giới, độ tuổi từ 8 – 18 tuổi (tính đến ngày 17 tháng 7 năm 2021).

🌟Lệ phí tham gia: Miễn phí

🌟Lịch trình thi đấu:Cuộc thi Tìm Kiếm Những Ngôi Sao Phương Đông 2021 bao gồm 3 vòng thi chính:Vòng 1 – “Việt Nam trong tôi”Vòng 2 – “Thiên sứ vua Hùng toàn cầu”Vòng Chung kết – “Những Ngôi Sao Phương Đông”

🌟Xin hãy quan tâm và đừng bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về Cuộc thi Tìm Kiếm Những Ngôi Sao Phương Đông 2021 – FEAST 2021. Hãy đón chờ những thông tin thú vị tiếp theo về cuộc thi này nhé! Mọi câu hỏi về cuộc thi xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua trang Facebook: https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau

Trân trọng!

*BAN TỔ CHỨC FEAST 2021_Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam Toàn Cầu ủy nhiệm cho đơn vị sứ giả: Trung Tâm Anh ngữ Nam Mỹ thực hiện cuộc thi.

OVERVIEW OF THE FUTURE EASTERN STARS 2021 – FEAST 2021

*As an international and high professional quality debate and speech competition with the participation of the ICI/Vietnam Ancestral Global Day (ICI/VAG), American South International English Centre, HiTV Channel/Hanoi Cab Television (HiTV/ HCaTV), Thanh Hoa Radio – Television Station (TTV), Academy of Journalism and Communication (AJC), Nguoi Lam Bao Magazine, ICI/Vietnam Debate Association (ICI/VDA). In addition, ICI/Vietnam Debate Association (ICI/VDA) will be the Professional Committee with judges from the leading universities in Vietnam and in the world. The Organization Committee believes that the contest will encourage Vietnamese students’ spirit of learning and using English and Vietnamese in the context of media globalization, improving thinking ability and developing necessary skills, equipping useful knowledge associated with the continuation and transmission of cultural values and virtues of the Vietnamese nationHere, The Organization Committee would like to introduce an overview of FEAST 2021:

* Name of the Competition:Vietnamese name: Cuộc thi tranh hùng Tìm Kiếm Những Ngôi sao Phương Đông 2021English name: Future Eastern Stars 2021Short name: FEAST 2021

*Target of the Competition:The Future Eastern Stars 2021 is held to improve the spirit of knowledge exchange, understanding and knowledge of English and Vietnamese in all fields for the young generation of Vietnamese who live and study inside and outside Vietnam, spreading and honoring Vietnamese and English languages virtues in the international media environment. Moreover, through the competition, students can improve their critical thinking, learn and respect cultural differences in the process of global integration. In addition, the Project Board, as well as the Organization Committee, wish to cultivate national pride and respect for international cultural acculturation for the future generation of Vietnamese who are living and studying in Vietnam and abroad.

🌟Format of the Competition: OnlineAll relevant information about the contest will be officially announced via Facebook: https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau

Participants: Students and teachers from Middle and High schools in Vietnam and international nations, specifically:Middle and High school students aged 10 to 18 years (since July 17, 2021), who are Vietnamese citizens or international students of Vietnamese bloodline.

🌟Participation fee: Free of charge

🌟Schedule of the Competition:The Future Eastern Stars 2021 includes 3 main rounds:Round 1 – “My beloved Vietnam”Round 2 – “Global Hung King’s Angel”Final Round – “The Future Eastern Stars”

🌟Please pay attention and do not miss any information about The Future Eastern Stars 2021 – FEAST 2021. Stay tuned for the next interesting information about this contest!Best regards!FEAST 2021 ORGANIZATION COMMITTEE#CuocthiTimkiemNgoisaoPhuongDong2021#FEAST2021#debate#speech#vuaHung#Vietnam#VAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *